תכנון ערים

תכנית מתאר לינוח ג'ת
תכנית מתאר לינוח ג'ת

תכנון מתארי בשיתוף אדריכל דוד גלור "תא מתכננים"

תכנית לאבו סנין
תכנית לאבו סנין

תכנון מתארי לשכונה בישוב בצפון

תכנית לבית אבות
תכנית לבית אבות

נספח בינוי לתכנית להגדלת זכויות לבית אבות

תכנית מתאר לינוח ג'ת
תכנית מתאר לינוח ג'ת

תכנון מתארי בשיתוף אדריכל דוד גלור "תא מתכננים"

1/4

פרויקטים דומים

תכנון מתארי - ישובים, שכונות ותכניות מפורטות