פרוייקטים אדריכלים

אדריכלות מבני מגורים

אדריכלות מבני מגורים

בית דירות משותף בנהריה

אדריכלות מבני ציבור ומסחר

אדריכלות מבני ציבור ומסחר

ספריה, מכללה, מבני ציבור, מסחרי

שימור מבנים

שימור מבנים

שימור מבנים והתחדשות עירונית

עיצוב פנים

עיצוב פנים

עיצוב פנים לפרטיים

תכנית מתאר לישוב

תכנית מתאר לישוב

תכנון אורבני, תב"ע, נספחים לתב"ע