אדריכלות מבני ציבור ומסחר

מבנה שדמות בקמפוס ארנים

מבנה שדמות בקמפוס ארנים

בית אבות סיעודי

בית אבות סיעודי

משרדים בטייבה

משרדים בטייבה

מכללה למיקרא בנתניה

מכללה למיקרא בנתניה