top of page

כמה מילים

יעוץ וסיוע לבניית פרוגרמה לפרויקטים בכל קנה מידה, והכנת תכנית עבודה מתאימה לניהול נכון של הפרויקט, על מנת להגיע לתוצאה הרצויה. תכניות הראשוניות דרך תכניות להיתרים לרשויות, תכניות עבודה לביצוע, ועד לשלב עיצוב, בחירת חומרים ולווי הביצוע, באמינות ומקצועיות.

<<

אדריכלות | תכנון ערים | עיצוב פנים
bottom of page